Мозайка

размери 180 x 180 x 15 мм.
материал : бук

S Везна

размери 300 x 110 x 300 мм.
материал : букКантар

размери 300 x 100 x170
мм.
материал : бук

Сметало

размери 370 x 65 x 100 мм.
материал : бук
Игра с чукче

размери 220 x 90 x 110 мм.
материал : бук

Игра с форми

размери 180 x 130 x 35 мм.
материал : бук
Тезгяхче

размери 215 x 100 x 130 мм.
материал : бук

Къща с форми

размери 200 x 120 x 150 мм.
материал : бук
Станче

размери 380 x 150 x 140 мм.
материал : бук

Кълвач

размери 70 x 70 x 360 мм.
материал : бук
Шезлонг за кукли

размери 320 x 180 x 300 мм.
материал : бук

Хижа - конструктор

размери 360 x 330 x 260 мм.
материал : бук
Катапулт

размери 180 x 90 x 70 мм.
материал : бук

Часовник

размери 200 x 70 x 250 мм.
материал : бук
Охлюв

размери 170 x 60 x 130 мм.
материал : бук

Влакче пастел

размери 310 x 90 x 120 мм.
материал : бук
Трактор с ремарке

размери 490 x 140 x 110 мм.
материал : чам

Дървовоз

размери 500 x 80 x 90 мм.
материал : бук
Камион

размери 440 x 170 x 170 мм.
материал : чам и бук

Влакче

размери 600 x 80 x 120 мм.
материал : чам
Влакче - конструктор

размери 490 x 140 x 110 мм.
материал : чам
Багер

размери 440 x 170 x 170 мм.
материал : чам и бук